Поради липса на мнозинство ОбС -Дупница не промени предназначението на земеделските земи за изграждане на депо за отпадъци

06/23/2017 14:51:24
Поради липса на мнозинство ОбС -Дупница не промени предназначението на земеделските земи за изграждане на депо за отпадъци

Поради липса на квалифицирано мнозинство ОбС- Дупница не промени смяната на предназначението на седем броя общински поземлени имоти, находящи се в землището на селата Джерман и Грамаде за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци.

В залата при гласуването на докладната присъстваха 26 съветници, а общо за влизане в сила на предложението гласуваха 19 от тях, при необходими 22 гласа. Двама бяха-против,  трима гласуваха- въздържали се.По правилник са необходими 2/3 от общо 33 гласа.

Припомняме, че инвестиционното намерение на общината е свързано с изграждане на площадка за компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Това налага да се търси съгласие и от съветниците за смяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя.

В докладната записка за промяната се посочва, че земите, които се засягат, са около 18,9 % от общата площ на пасищата и мерите в землищата на двете села. В нея се отчита факта, че е намалял броя на пашуващите животни, което няма да доведе до недостиг на земеделска земя за нуждите на животновъдството на селата Джерман и Грамаде.

"До края на тази година ще работи сметището над жк. "Бистрица", след което ще бъде затворено. Глобите след това са огромни, както за България, така и респективно за нас. Не бих искал да се наема да отговоря какви пари ще се събират от жителите. Над 1 млрд. ще бъде санкцията за България, защото не е изградила в Дупница и на още 2 места такива центрове. През месец март, тогавашния служебен министър ни изпрати писмо, че трябва да бъдат предприети мерки незабавно. Сметището над жк."Бистрица" трови хората, докато новото депо е съобразено с всички екологични изисквания и напълно безвредно", заяви зам.кметът по европроектите Красимир Георгиев на заседанието.

 

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар