ОбС-Дупница отново ще разглежда промени на предназначението на терени за изграждане на депо за отпадъци

07/10/2017 18:55:39
ОбС-Дупница отново ще разглежда промени на предназначението на терени за изграждане на депо за отпадъци

Общински съвет Дупница ще проведе редовно свое заседание на 14.07/петък/ от 10:00 часа. В дневният ред са включени 14-докладни. Отново за гласуване ще бъде поставено смяната на предназначението на седем броя общински поземлени имоти, находящи се в землището на селата Джерман и Грамаде за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци. Припомняме, че на последната сесия поради липса на квалифицирано мнозинство докладната не бе приета.

Тогава в залата при гласуването на докладната присъстваха 26 съветници, а общо за влизане в сила на предложението гласуваха 19 от тях, при необходими 22 гласа. Двама бяха-против,  трима гласуваха- въздържали се.По правилник са необходими 2/3 от общо 33 гласа.

Припомняме, че инвестиционното намерение на общината е свързано с изграждане на площадка за компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. Това налага да се търси съгласие и от съветниците за смяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя.

В докладната записка за промяната се посочва, че земите, които се засягат, са около 18,9 % от общата площ на пасищата и мерите в землищата на двете села. В нея се отчита факта, че е намалял броя на пашуващите животни, което няма да доведе до недостиг на земеделска земя за нуждите на животновъдството на селата Джерман и Грамаде.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар