Една фирма с оферта за сметосъбиране в Дупница

08/11/2017 14:00:00
Една фирма с оферта за сметосъбиране в Дупница

Комисия с председател зам.кмета Крум Милев отвори днес в открито заседание постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет: "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница”. Оферта бе подала една фирма “ЕКО РЕСУРС-Р” ООД-София. Срокът на поръчката е за една година. Отворени бяха цените за отделните 8 вида дейности, както и документите на участника. За събиране и транспонтиране на битови отпадъци  от съдове с обем о,11 куб. м, със специален автомобил, е предложена цена от 0,61 лв/ бр. съд , за събиране и транспонтиране на битови отпадъци от съдове тип "Бобър:-3,50/ бр. съд, машинно миене и метене на улици и площади с автоцицтерна- 144, 92 лв/ бр. курс.  Прогнозното количество за сметосъбиране и извозване е 14,7 т., а поръчката е за 820 000 лв. Комисията ще продължи работа в закрито заседание с проверката на всички документи и технически показатели и ще се произнесе в срок с решение.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар