Общински съвет прие отчета за изпълнението на бюджет 2016

09/28/2017 13:46:00
Общински съвет прие отчета за изпълнението на бюджет 2016

ОбС- Дупница разгледа отчета за изпълнението на бюджет 2016 г. Той бе приет с 21 гласа, като „въздържали се” гласува само  5 души от групата на БСП.  Те отправиха критика към общинското ръководство за лошата инфраструктура в града, която от 20 години е в окаяно състояние, както и критика относно липсата на всякакви инвестиции, от което общината би могла да генерира по-добра събираемост от местните данъци и такси.

Кметът Чимев от своя страна обясни, че в момента 95% от инфраструктурните обекти се финансират по проекти и че от собствени приходи, почти не могат да се заложат средства, само и единствено за инфраструктура, тъй като са недостатъчни.

Бюджетното салдо в края на периода е с излишък в размер на 450877 лв., с които са финансирани операциите с финансови активи и пасиви.

Отчетът показва, че най-голяма е събираемостта  от такса битови отпадъци- 1, 7 млн. лв. и от данък превозни средства- 1, 5 млн. лв. Малко са  средства, постъпили в хазната,  от продажба на oбщински земи. Те са в размер на -250 000 лв. Като цяло 10 млн. лева отчита кметството като собствен приход при обща финансова рамка 22 444 000 лв.

Общинският съветник  и председател на Икономическата комисия -Костадин Костадинов, определи изпълнението на бюджет 2016 като „стабилно и балансирано” .

„За всички щеше да бъде да е по-добре, ако имахме допълнителен резерв, от който да генерираме повече приходи, но успокоителното е, че нямаме  някакви огромни нови  плащания. Общината прави необходимото да поддържа тази стабилност. Факт е, че през 2016 година излязохме от списъка на 35-те общини с най-тежко финансово състояние. Дай Боже, да генерираме  растеж занапред. Една от алтернативите това да се случи е, ако парламентът  вдигне мораториума за продажба на земи по чл. 19  и да започнем да осъществяваме по-добри имотни сделки. Тогава очакваните приходи значително ще се увеличат”.

Костадинов също отправи призив към ръководството за насърчаване на инвестициите в общината, чрез  ускоряване на административни процедури  и  въвеждане на  данъчни облекчения.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар