ОбС одобри включването на Дупница в туристически район „Рила –Пирин’

09/28/2017 14:33:06
ОбС одобри включването на Дупница в туристически район „Рила –Пирин’

ОбС  одобри включването на Дупница в учредяването на Организация за управление на туристически район „Рила- Пирин”. С утвърждаването на Концепцията за туристическо райониране на Република България от министъра на туризма са създадени 9 туристически района- Дунав, Сара планина, София, Тракия, Долина на розите, Рила-Пирин, Родопи, Варна , Бургас. Съгласно утвърденото в Закона и Концепцията райониране, Община Дупница попада в туристически район „Рила-Пирин”, с център Благоевград. Основните специализации на района са планински и религиозен туризъм. Общо 23 общини влизат в този район. Безапелационно местния парламент прие включването ни, но бе дадено предложение от общинския съветник Костадин Костадинов, Дупница да бъде център, вместо Благоевград, което бе записано като допълнение в докладната записка.

Районът ще се управлява от Организация за управление на туристическия район, като в него могат да членуват туристически сдружения, общински и областни администрации, научни организации, институти, училища в областта на туризма и др институции.

Предмет на дейност на Организацията ще бъдат: разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район, организиране и провеждане на маркетингови изследвания и проучвания, осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама,  подпомагане дейността на туристическите центрове, областните управители и кметове при реализацията на стратегии и програми, свързани с туризма, създаване на база данни за туризъм, повишаване качеството на услугите в сферата и др.

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар