Среща по осъществяването на съвместен проект проведоха екипи на Министерството на вътрешните работи на Република България и Република Сърбия в Кюстендил

10/11/2017 11:51:47
Среща по осъществяването на съвместен проект проведоха екипи на Министерството на вътрешните работи на Република България и Република Сърбия в Кюстендил

Проектът е за съвместни действия при бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България. Партньори по осъществяването му са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, и Секторът за извънредни ситуации на вътрешното министерство на Сърбия. В срещата участват ръководителите на основните партньорски структури, ръководствата на  РД ПБЗН – Кюстендил и Перник, ръководителите на пожарните служби на сръбските градове Враня и Лесковац.

В рамките на проекта са планирани взаимодействието и действията при наводнения и природни бедствия на територията  на РДПБЗН – Кюстендил и РДПБЗН – Перник, от българска страна, и на територията, обслужвана от Пожарните служби на Лесковац и Враня, от сръбска страна.

По проекта ще бъдат осигурени съоръжения за изграждане на изкуствени диги, шейни за спасяване по вода и лед и 4 безпилотни въздухоплавателни  апарата за въздушно наблюдение и заснемане на бедствени ситуации.

Проектът, който е на стойност почти 600 000 евро, е съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия  по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ, двугодишен е. 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар