Служители на пожарна безопасност с проверки на жилищни сгради в областта

11/21/2017 11:29:53
Служители на пожарна безопасност с проверки на жилищни сгради в областта

Служители на   РДПБЗН – Кюстендил,  извършиха проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в 20 високи жилищни сгради/с височина от 28 м до 30 м/ в Кюстендилска област. Най–често срещаните нарушения са:

 •  наличните в обектите пожарни кранове не са оборудвани с шланг и струйник и на същите не е извършена поддръжка от търговци, получили разрешение по реда на ЗМВР;
 • наличие на горими материали в евакуационните стълбища, етажните площадки и коридори;
 • поставени материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в общите части на сградите, коридорите и в стълбищата, с което се създават предпоставки за затрудняване на безопасна евакуация;
 • неизправност на системите за създаване на повишено налягане в стълбищата;
 • наличие на заключени евакуационни врати;
 • неизправност на автомати за самозатваряне на вратите, отделящи стълбищните клетки от етажите;
 • липса на врати, отделящи стълбищните клетки от етажите, както и наличие на евакуационни изходи, вратите на които се отварят в посока обратна на евакуацията.

Констатираните нарушения създават тревожност за фактическото състояние на сградите, с което не се гарантира безопасност на пребиваващите в сградата, както и за самата нея.

 

Всички високи сгради са в режим на етажна собственост, поради което за отстраняване на цитираните нарушения е необходимо предварително планиране от страна на управителния съвет (управителя) на етажната собственост в сградите за отстраняване на констатираните нарушения   на пожарните правила.

 

Съгласно ЗУЕС, РДПБЗН – Кюстендил, информира собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, че са длъжни да:

 • не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, както и/или дейности, с които се изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.
 • подържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл.169, ал.1 от ЗУТ;
 • не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата които нарушават тяхната цялост и архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.

ВНИМАНИЕ:

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до Вас.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар