26 400 000 лв. е проекта за бюджет на община Дупница. Теглят още 1 млн. лв. кредити

12/29/2017 17:20:46
26 400 000 лв. е проекта за бюджет на община Дупница. Теглят още 1 млн. лв. кредити

 Финанова рамка на проекта за бюджет на община Дупница за 2018 год. е 26 400 000 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности възлиза на 15 178 821лв.  С 2 070 218 лв. е увеличението на субсидиите за 2018 г. спрямо 2017 г. Общо планираният размер на приходите за местни дейности към момента е 11 123 900 лв.  Приходи от местни данъци- 2 545 000лв, неданъчни приходи- 5 295 500 лв. В това число 1 460 000 лв. приходи от собственост, 3 107 500 лв. приходи от общински такси, 975 000 други приходи, 247 000 лв. платени корпоративни данъци и ДДС.

Трансферите от Центалния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са 3 283 400 лв.

Плащанията по поетия общински дълг през 2018 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв, 80 000 лв. по ЕСКО договор и 500 000 лв. плащания по краткосрочен овърдрафт кредит.

Общинарите предвиждат поемането на нов дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” в размер на 500 000 лв., основно за авансови и междинни плащания по проекти и още 500 000 лв. за краткосрочен овърдрафт кредит.

Към момента инвестиционната програма за 2018 год. е в общ размер на 1 700 000 лв.

Освен собствени средства и субсидия за капиталови разходи, по европейски и национални програми, ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни проекти, в общ размер на 12 000 000 лв.

За образование през новата година са заложени 12 660 000 лв, в това число за детски градини- 3 732 000 лв, за здравеопазване-981 000 лв., социално подпомагане- 1 095 000 лв., за поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици и др. дейности- 3 040 000 лв. Субсидията за спортните клубове ще бъде 90 000 лв., за ФК Марек- 40 000 лв, за поддържане на спортната база- зала и стадион 87 000 лв., 70 000 лв. са заложени за  културни мероприятия, празници, фестивали, 45 000 –за оркестри и ансамбли, 20 000 лв. за др. дейности по култура.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар