Правят обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Дупница

01/02/2018 12:58:38
Правят обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Дупница

Предстои обществено обсъждане на Общия устройствен план на територията на Община Дупница. Планът цели устойчиво развитие, заложено за следващите 20-25 години. В него са формулирани насоките за бъдещото демографко,  екологично, социално-икономическо, инфраструктурно и културно –историческо развитие. В плана са фиксирани схемите за транспорт, зелена система, зони за застрояване, интегриране на публични и частни инициативи и инвестиционни намерения.

Датата за общественото обсъждане все още не е фиксирана. Предстои да бъде обявена, а гражданите ще могат  да отправят питания и предложения на съответните специалисти. Проектът за ОУП с подробности може да се види на официалния сайт на Община Дупница.

СподелиКоментари

Е. Георгиева - 02/01/18 13:25:18

Как ще бъде разрешен проблемът с имотите на граждани в местността Каваклия? Собствениците не могат да влезнат във владение на имотите си, тъй като същите са вече присвоени и застроени. Общината дали ще компенсира тези собственици?

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар