Солидни глоби за палене на стърнища въвежда новата Наредба за пожарна безопасност

01/18/2018 13:12:14
Солидни глоби за палене на стърнища въвежда новата Наредба за пожарна безопасност

6 000 лв. глоба за палене на стърнища регламентира новата Наредба за Пожарна безопасност на територията на Община Дупница

Санкциите са съобразени с измененията в Закона за опазването на земеделските земи, който въвежда строга забрана за паленето на огън и за извършването на палежи в пасищата, мерите и ливадите. Въвежда се и разрешителен режим за почистването на пасищата в периода, определен като пожароопасен за съответната области.

Съставените актове ще се изпращат  в ДФ „Земеделие” за санкциониране, а самите нарушения ще се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината. При повторно нарушение наказанието е глоба от 2000  до 12 000 лв.

Глобите  ще постъпват в общинския бюджет

Пълният текст на проекта за Наредба може да се види на официалния общински сайт.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар