Прокуристът Мария Иванова поема изцяло управлението на общинската болница до провеждане на нов конкурс за управител

01/26/2018 15:28:57
Прокуристът Мария Иванова поема изцяло управлението на общинската болница до провеждане на нов конкурс за управител

Общинската болница ще се управлява от, скоро, избрания прокурист на лечебното заведение, Мария Иванова, до провеждане на нова процедура конкурс за управител. Това решиха съветниците на днешното заседание. Тъй като временно изпълняващият длъжността управител, доц. Недин, е освободен, Иванова ще съвместява и двете длъжности. Общинският съветник Пламен Соколов изрази притеснения относно подписването на документацията само от един човек, тъй като с решение на ОбС бе прието това да става  двустранно/от управител и прокурист/, чиито правомощия бяха заложени като еднакви.

Юристът Милен Попов обясни, че по закон, управлението на болницата може да се осъществява  само от лица вписани в Търговския регистър, а към момента единственото такова е на прокуриста Иванова. Така отпадна предложението на съветника Соколов, заместник-управителят д-р Йордан Никулчин, да поеме функциите на управител.

ОбС – Дупница удължи срока за подаване на заявления в конкурса за управител с 15 дни. При наличието на кандидати той ще се проведе на 16 февруари.

Припомняме, че последният път нямаше нито един желаещ за заемане на длъжността и конкурсът бе провален.

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар