4 фирми в надпревара за подмяна на канализационната мрежа в отделни участъци по улиците ”Венелин”, ”Георги Икономов” и”Бузлуджа”

03/30/2018 14:09:32
4 фирми в надпревара за подмяна на канализационната мрежа в отделни участъци по улиците ”Венелин”, ”Георги Икономов” и”Бузлуджа”

Комисия с председател зам.кметът по европейските проекти Красимир Георгиев отвори в открито заседание днес подадените оферти на участниците по обществена поръчка “Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици ”Венелин”, ул.”Георги Икономов” (бивша Бригадирска), ул.”Бузлуджа”. По това трасе минава проекта "Интегриран градски транспорт", който включва изцяло преасфалтиране, изграждане на тротоари, пешеходни алеи и пускането в експлоатация на новата автобусна линия 5. Община Дупница осигури средства за подмяна на канализацията, както и на водопровдната мрежа по трасето, за да не се налага след цялостната рехабилитация на трасето да се налага копаене поради амортизираната подземна инфраструктура. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 956 406, 69 лв.

4 са подадените оферти: “Галчев инженеринг” ЕООД, ДЗЗД “Мега Дей 2018 Дупница”, ДЗЗД “ГХЛ-2018” София и “Щрабаг” ЕАД. След приключване на работата по допустимост и коректност на документите, ще бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар