Общинският съветник Костадин Костадинов с предложение за конкретни мерки в образованието

07/16/2018 17:28:00
Общинският съветник Костадин Костадинов с предложение за конкретни мерки в образованието

Като извънредна докладна записка  за предстоящата сесия, в петък,  ще бъде разгледано предложението на общинския съветник от ОДБ ,Костадин Костадинов, за промени в образованието чрез взимане на конкретни мерки.

Мерките, които той е набелязал са мотивирани с последните промени в законодателството в областта на образованието, както и с тенденциите от тежката демографска криза в образователната система на Община Дупница.

В конкретика той предлага  системата за прием на ученици за първи клас да се извършва централизирано от  община Дупница,  като бъдат въведени точки и критерии за прием, а делегираните права на директорите за организация и извършване на училищният транспорт  да бъдат прекратени, като дейността  се поеме от общинска администрация. По този начин той счита, че разпределението в първи клас ще бъде по-добре организирано, без излишно напрежение, каквото има в момента сред директорите и родителите на децата.

Във връзка с все по-често забелязващите се  признаци на известна сегрегация на ученици от ромски произход и във връзка с тяхната образователна интеграция, Костадинов  предлага като мярка  да бъде направена актуализация на Програмата за интеграция на ромите, в която да се разпише пропорционалното  разпределение на учениците във всички училища на територията на общината:  „По този начин  децата ще се обучават в етнически смесени класове, което е предпоставка за осигуряване на по-качествено образование в мултикултурна среда.”  казва още общинският съветник.

„Състоянието на училищата в Крайници, Самораново и Яхиново е сравнително стабилно, но тенденцията  за намаляване на записаните ученици продължава да бъде устойчива. Това се обославя както от естествените процеси, така и от демографската криза.  В проекта за решение предлагам ОбС – Дупница да декларира своята грижа и намерения за запазване училищата в трите села”, допълва Костадинов в докладната записка.

Сред мерките е структуриране на  Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, като към него да бъдат включени четирима образователни медиатори, ангажирани с постоянната комуникация със семействата на учениците от ромски произход.

Костадин Костадинов предлага и промени в статута на три училища от държавни в общински, обосновавайки се на негативната теденция голям процент ученици да напускат  и продължават обучението си в гимназии от други градове. Това са ПГ „Акад.С. Корольов”, „Гимназия по облекло и стопанско управление” и „Гимназия по транспорт” в Дупница. Той счита, че след тяхното преобразуване, трябва да се набележат адекватни мерки за подобряване на образователния процес, така че те да станат привлекателни образователни центрове.

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар