ОбС Дупница прие Бюджет 2017

01/27/2017 11:19:12
ОбС Дупница прие Бюджет 2017

На свое заседание днес Общински съвет утвърди бюджета на община Дупница за 2017 г. в размера, предложен от кмета Методи Чимев  - 24 667 493лв. Той е по- висок от миналогодишния с  900 502 лв.  Бюджет 2017 бе приет с 23 гласа ЗА, 3-ПРОТИВ и 1 –Въздържал се. Разбира, се както всяка година, възникнаха дебати около заложените финансови средства за издръжка на общинските дейности. В дискусията преди гласуването Костадин Костадинов от името на ОДБ заяви“ Бюджета е балансиран, приветстваме дофинансирането на трите селски училища и искам 2017 да бъде година на образованието в общината.“. От името на Народен съюз д-р Лорета Николова заяви, че групата ще подкрепи Бюджета, защото в него за първи път от години виждат заложени техни идеи. В свое изказване инж. Методи Чимев заяви, че според него Бюджета е реалистичен. „Община Дупница функционира финансово спокойно“, допълни още той. Станислав Павлов от името на БСП заяви, че те няма да подкрепят предложението. В отговор на това Костадин Костадинов репликира: “Как може БСП да не подкрепи Бюджета, та той е почти комунистически и ние не би трябвало да го подкрепяме, но го правим в името на развитието.“

Държавната субсидия е в размер на 13 625 000 лева, а местните приходи се очаква да бъдат в размер на 11 052 000 лева. Капиталовите разходи, които са заложени са в размер на около 2,5 млн.лева, като 440 000 лв. са предназначени за преасфалтиране на улиците: „Евтим Трайчев, „Ропотамо”, „Велико Търново”, „Средец” и др., както и за текущи ремонти на улици в града, селата и четвъртокласната пътна мрежа. Дофинансирането от Общината за детските градини е в размер на 1 057 000 лева , като яслените групи ще се дофинансират със 147 000 лева.  Средства са предвидени за подобряване на материалната база на детските градини, текущи ремонти и подмяна на отоплителната инсталации. Училищата  Крайници, Яхиново и  Самораново ще получат допълнителен финансов ресурс  със сумата от  90 000 лв., които ще бъдат разпределени въз основа на брой ученици. Намеренията на кметския екип е да бъдат значително подобрени условията в селата и да бъдат привлечени повече деца. В извънредна докладна се прие и още едно предложение, входирано от кмета Чимев, касаещо бюджета, а именно текстът родители, чийто новородени деца са  регистрирани като жители на Дупница да бъдат освободени  от данък сгради и  такса смет. Предложеното блекчене е за период от  три години. Според Чимев основен мотив за това намерение е ниската раждаемост и отрицателния прираст. Семействата на територията на селата, ще ползват и още една преференция. Те няма да заплащат  такса за детска градина в рамките на една година. Облекченията възлизат на 300 лв. годишно. В инвестиционната програма е заложена сумата от 185 000 лв. за транспортна техника-сметосъбиращи машини и пътна маркировка. 350 000 лв. ще се разходват за закупуване на терен за изграждане на нова детска градина в жк ”Бистрица”.За "Домашния социален патронаж" са предвидени 237 984 лева. За културни мероприятия през 2017-а са одобрени   102 200 лева, а за спорт общо 251 260 лева. 100 000 лева ще бъдат разпределени между клубовете в общината на база постигнати успехи, 50 000 лева целева субсидия ще получи ФК "Марек", а останалите са за поддръжка и разходи на спортните обекти, които се стопанисват от Общината.За 2017 година в бюджета не са заложени представителни средства за кмета и председателя на ОбС, тъй като има ограничение в Закона за държавния бюджет, който касае всички общински структури и съвети в страната.Бюджетът  на Община Дупница бе коментиран като  реалистичен от управляващите. Заместник-кмета по икономическите дейност Олга Китанова определи приходната част  на бюджета като реална тъй като това е била една от препоръките на Министерство на финансите. „Бюджетът е абсолютно реалистичен. Той има за цел трайна финансова стабилизация на общината. Оптимизирани са и разходите”, каза още Китанова.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар