РИОСВ-Перник:ТЕЦ "Бобов дол" не замърсява атмосферата и не допуска вредни емисии

12/06/2018 09:05:53
РИОСВ-Перник:ТЕЦ "Бобов дол" не замърсява атмосферата и не допуска вредни емисии

ТЕЦ "Бобов дол" не замърсява атмосферата и не допуска вредни емисии от това, че наред с въглища изгаря и биомаса и отпадъци, казаха от РИОСВ-Перник по повод готвения вчера вечер от Гринйпийс протест пред МС, като ще бъдат показани и кадри за замърсявания в района на топлоцентралата. Всички замервания досега не показват отклонение в показателите, казаха от екоинспекцията. Реализира се 6-месечна програма за използване на биомаса като гориво, всичко се контролира от РОИСВ, всичксо се прави по правилата. Накрая ще бъде изготвен цялостен доклад за резултатите от използването на биомасата като горивен елемент при работата на централата, който доклад е обществено достъпен", каза шефът наРИОСВ-перник Пламен Ангелов. Няма никакво масто за притеснения, категоричен е той. Според заявлението за издаване на ново комплексно разрешително ТЕЦ "Бобов дол" предвижда наред с въглищата на денонощие да се изгарят допълнително до 96 тона отпадъци и до 752 тона биомаса. Това вече се прави. Изгаря се нищожно малко количество отпадъци - 0,5% от общото количество гориво.

Според Грийнпийс и сдружение "За Земята - достъп до правосъдие" обаче в заявлението на ТЕЦ-а са налице множество непълноти и несъответствия. На първо място извършването на комбинираното горене е декларирано в съотношение 80% въглища, 19,5% биомаса и 0,5% неопасни отпадъци, но не става ясно дали тези проценти са от общото тегло на горивото или са от произведената енергия. Така формулирано искането за съвместно изгаряне дава голяма свобода за злоупотреби, а директно изчисляване на емисиите на основа на така представената информация е невъзможно. „Изгарянето на отпадъците струва скъпо не само на природата, но и на централите. В цял свят използването на подобно гориво е съпроводено от огромни инвестиции в специално конструирани мощни пречиствателни филтри. Дори тяхното изграждане обаче не гарантира изцяло улавянето на всички опасни замърсители. В ТЕЦ “Бобов дол” не се предвиждат никакви подобрения или изменения (инвестиции) в основните съоръжения на централата с аргумента, че по документи количеството отпадъци и биомаса ще представлява едва 0,5% от горивото на централата. При изгаряне на отпадъци обаче 20 - 25% от цялото количество остава под формата на пепел, която трябва да се депонира в специални депа, тъй като част от нея е токсична. Ако тя не се съхранява правилно, това ще доведе до замърсяване на почви и води. Не на последно място, ако ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да въведе исканите промени, никой не може да гарантира, че посочените количества няма да бъдат надвишавани", опасяват се от протестиращите екопоорганизации.Източник/kmeta.bg

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар