Костадин Костадинов:”Приемът в училищата, районирането, контролът на местното самоуправление и ромската десегрегация- най-болните проблеми в образованието”

12/19/2018 16:22:02
Костадин Костадинов:”Приемът в училищата, районирането, контролът на местното самоуправление и ромската десегрегация- най-болните проблеми в образованието”

-Приоритет в работата на Обединен демократичен блок в местния парламент е образованието. Какво успяхте да свършите за последната година?

-Последната година направихме проучвания на нормативната уредба, осъществихме десетки срещи с директори на училища на територията на общината, с експерти и колеги общински съветници. В крайна сметка,  около преди три заседания на ОбС внесохме и докладна записка, с която очертахме основните въпроси за разрешаване в образованието, с оглед на събитията в сферата, но тя беше отхвърлена по не особено ясни за нас причини. Аргументът, че била много малка за нас не е основателен, защото многократно сме правили опити за общи дискусии. Впоследствие 3 пъти  поискахме  провеждане на извънредна сесия, само за образованието, но председателят Емил Гущеров не свика такава. Когато едно заседание е против волята на управляващото мнозинство, това ще бъде някаква пирова победа и никой няма да спечели от тази конфронтация и игри.

На последната сесия чухме водещия експерт  в образованието, г-жа Инкьова, от групата на ГЕРБ, която заяви, да престанем да се занимаваме с образованието и че там всичко било наред, училищата също били много добре. Теза,  която ние категорично не споделяме. Безспорен е фактът, че децата в общината намаляват, а след 4 години, при приема им, те ще са с 80 по-малко. Необясним е и друг факт,  че намеренията на директорите е да  увеличават класовете.За нас това означава само едно, надпреварата е без правила, без арбитър и безскрупулна, водеща до омраза, до кавги в сектор образование. Това не само ще продължи, но и ще се задълбочи. Нека погледнем средното образование- училища фантоми, децата ги няма в клас, нивото на завършващите е под всякаква критика и показва видима неграмотност. В същото време се увеличава броят на децата, които отиват да учат в други градове след основно образование.Това е нещото, което ще се случи и с началната степен ако не се вземат сериозни мерки.

-Каква е основната цел на ОДБ в сферата на образованието?

- Да изясним случващото се, да може хората, учителските колективи и общинските съветници да са наясно със ситуацията, за да могат да се начертаят адекватни мерки, които да помогнат навреме на тези процеси.

Основните 4 аспекта, които отбелязваме ние днес и над които трябва да се работи усърдно  са: приемът в училищата, районирането, контролът от страна на местното самоуправление и ромската десегрегация.

Започвам с приема. В момента действащата Наредба, до тази година, беше че всяко училище си обявява самостоятелен такъв. Разбирате, че когато обявиш голям прием, започваш една не толкова честна, не джентълментска надпревара за привличане на ученици. Използват се  всевъзможни средства, лични познанства, убеждения и лъжи. От следващата година приемът, обаче, ще се съгласува с кмета. Това е промяна, която изисква Наредбата. Общината ще трябва да разработи собствена система за прием в първи клас, която да избегне ромската сегрегация. На практика това досега не се прилага в Дупница, както е направено в други общини от региона като Благоевград и Петрич.

По отношение на районирането ситуацията е следната. То се извършва от експертите в общинска администрация и ако тези експерти  направят едно не справедливо разпределение на районите, то тогава ще има толерирани и не толерирани училища.

Контролът е другият важен момент във всеки един аспект. Ние не сме на мнение, че няма какво да се направи. Тенденциите в образованието в национален мащаб се прехвърлят все повече към общините, така както е било преди време. Сега се въведоха районни управления по образование и какви ли не структури и програми, но в крайна сметка контролът някак си се загуби. Това не значи, че ние като местно самоуправление не можем да влияем и да контролираме тези процеси. Казусите са различни, но показателни за това, че ако има воля, има и решение.

По отношение на ромската десегрегация тя е важна в два аспекта. Първото нещо е  децата да получат образование, някакъв минимален образователен ценз, за да може да влязат на трудовия пазар в държавата. Няма как това да се случи, ако не могат да четат. Дори и най-обикновена строителна дейност няма да могат да извършват. Вторият аспект, помагайки на ромските деца, ние също помагаме и на българските. Когато има една сериозна концентрация на ромски деца в дадено училище или клас, те поради спецификата на тяхната общност, обичаи и традиции, са по-шумни, по-темпераментни и това влияе не добре на образователния процес на всички. Веднага се получава едно разделение между роми и българи и влошаване усвояването на знания. Смисълът на десегрегацията е именно да разпредели малцинствата, които за територията на Дупница са под 15 % от всички деца. Ние считаме, че по две или три деца от ромски произход, могат да бъдат разпределени във всички училища в различните паралелки.  За това нещо има достатъчно финансиране от страна на държавата, европейски програми и фондации. Така че спокойно могат да се случват процесите и да не се допуска сегрегация в образованието, каквато се забелязва в нашия град.

България има един куп документи, планове и стратегии за приобщаване на ромските ученици, но засега десегрегацията у нас по-скоро се случва само на хартия. Двата случая в Габрово и Дупница напомниха за острия проблем със сегрегираните ромски училища, в които качеството на обучението е по-ниско, а броят на отпадащите ученици - по-висок.

Най-важният аспект върху, който искам да наблегна е непоказването на хоризонтите и перспективите. До най-кратко време има риск да загинат някои от селските училища, да не кажа всички. Новото е, че се забелязва тенденция в някои от съветниците, дори и от общинските експерти, които са готови за този момент. Самият кмет го призна на последната сесия, че риска е много голям. Тук искам да акцентирам, не да помагаме чрез фалшива помощ, а да набележим истински работещи мерки. Нека първо решим има ли нужда да бъде спасено нещо, което само не желае да бъде спасено, което не работи добре, което не дава добър продукт, и ако ще бъде спасено, да го направим адекватно. Освен селските училища, има огромен риск да бъде затворено и градско училище.Не че това не се е случвало или че не може да се случи, но въпросът е хората да са подготвени да знаят каква ще е стратегията на общината за няколко години напред. Фактите говорят. Паралелките намаляват във всяко училище. Като на сесията казах, училище Климент Охридски има една паралелка, „Неофит Рилски” за пръв път има две паралелки, „Паисий Хилендарски”остана с 4 само, „Евлоги Георгиев е задържало 3 паралелки. Такова е положението, такава е статистиката и трябва да се съобразим с обстоятелствата. Най-лошото е обратното- мимикрията, бездушието, фалшивата помощ, лъжите да помогнем, а не го правим. Това съм го видял в сферата на здравеопазването, сега го виждам и в образованието. Искам хората да знаят какво да очакват, да са наясно с истината, каквато и да е тя. Очевидно в този мандат на този ОбС вече няма какво да се направи с оглед на все по-силно засилващите се популистки тенденции на наближаващата предизборна кампания. Дай Боже, поне новите общински съветници да бъдат по-подготвени да посрещнат проблемите адекватно.

-Да разбираме ли, че ОДБ се отказва да се бори и работи в сферата на образованието по наболелите проблеми  в тази една година, която остава до местните избори ?

-Смисълът на темата е не да решаваме нещо в „шест без пет”, както сега се случи в ОУ „Евлоги Георгиев”. Въпросът е навреме да начертаем някакви перспективи, посоката, в която вървим и къде искаме да стигнем.

Не, ние няма да спрем да работим, напротив, все повече ще засилим контрола от страна на ОДБ в общински съвет по отношение на образованието.Все повече ще говорим за тези неща, но няма нужда от стресиращи радикални действия. Трябва да сме подготвени и да сме взели съответните решения навреме. Така ще са наясно и хората, и политиците за случващото се. В тази една година, която остава, ние ще наблюдаваме много стриктно приема на ученици , защото той предопределя бъдещето на дадено училище. Ако едно училище вземе 20 деца по-малко, например, това означава около 30 000 лв по-малко като средства за училището.А тези 20 деца ще вървят 7 години по-малко като бройка. Т.е приемът трябва да бъде честен, справедлив и мотивиран, съобразно политиката на общината.

Считам, че потенциалът на този ОбС е изчерпан, независимо, че тръгна много добре, с одитни комисии, работни срещи. Факт е , че наближава предизборната кампания, а това обуславя засилване на популизма, засилване на нищоговоренето и клоунските изпълнения. Съветвам гражданите много внимателно да наблюдават кой какво казва, защото всичко това ще се пречупва през идващата кампания за местни и европейски избори.

Използвам случая да се обърна към гражданите да разгледат и предложат мнения по проекта за наредба, касаещ финансирането на спортните мероприятия в Дупница и проекта на Правилник за финансиране на културните дейности, разписани от ОДБ. Тези нормативни документи обуславят възможността на всичкиспортни и културни дейци, които не са субсидирани да бъдат финансирани, конкретно за определени мероприятия.Очакваме предложенията на гражданите да бъдат входирани в ОбС, за да се вземат под внимание всички мнения.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар