Групата общински съветници от „ОДБ – СДС” с конкретни предложения за проектобюджет 2019

01/14/2019 13:15:15
Групата общински съветници от  „ОДБ – СДС” с конкретни предложения за проектобюджет 2019

Да бъде отпусната целева финансова помощ за училищата в селата в размер до 50 000 лв.предлага групата общински съветници от ОДБ-СДС в местния парламент. Общинските съветници –Костадин Костадинов, Йонко Гергов, Георги Георгиев и Иван Раков считат, че е налице нов етап в развитието на образованието – подобряване на учебния процес чрез въвеждане на нови методи като дуално обучение, иновативно обучение и други. В най-голяма степен това важи за училищата в селата. Ролята на общината е да подпомогне тези процеси както методически, така и с целева финансова помощ, която да се предостави след ясен и точен анализ необходимите нужди и на предложени мероприятия.

В областта на инфраструктурата предлагат 30 000 лв. да бъдат разпределени за проектиране и дейности за регулация на промишлената зона с концентрация на автокъщи.

-40 000 лв за проектиране и дейности за регулация на ромските квартали.

-30 000 лв. за реконструкция на алеята от ж.к”Елица” до Парк „Рила”

-20 000 лв. за ремонт на 10хил.куб.м резервоар в Гиздова махала.

-10 000 лв. за ремонт на помпена станция „Таушаница” и изграждане на втора връзка между резервоар „Дренски рид” и резервоар „Таушаница”.

За селата:

-20 000 лв. за направа на резервоар в село Тополница.

-20 000 лв. за разширение на гробищен парк в с.Крайници.

-10 000 лв. за изграждане на втора помпа в с.Джерман.

-10 000 лв. за ремонт помещение на читалището в с.Червен бряг.

Инфраструктурните предложения в бюджета са мотивирани с това, че 2019-а година е финална за много от проектите с европейско финансиране. Същевременно, считат, че общината ще застане на прага на програмен период. Според тях това обуславя необходимостта от фундаментални предизвикателства, което налага да се извършат голям брой проектни и предпроектни проучвания в различни сектори от общинско значение.

В областта на културата групата съветници предлагат нещо много важно и значимо за хората - обособяване на модерен кино салон. Предложението им е той да бъде позициониран в Младежкия дом, защото има подходящо помещение и условия. Според тях подобен обект ще допринесе изключително за бъдещото развитието на младежите в общината и региона, а  необходима стойност  е 150 000лв.

В областта на социалните дейности предложенията са средствата по ИНВИТРО да останат 20 000лв, а разликата да се прехвърли към социални помощи, където бюджета да стане 15 000лв.

Мотивът за това е, че в Бюджет 2018 заложените средства за социални помощи бяха в размер на 8 000лв, а за помощ по ИНВИТРО – 20 000лв. Повече от половината кандидати за социални помощи бяха отхвърлени от Комисията по здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси поради липса на средства. Същевременно, от средствата за ИНВИТРО бяха одобрени 100% от кандидатствалите, като разходваните средства са 17 000лв. Тоест, има резерв от 3 000лв.

В предложеният Бюджет 2019 за социални помощи са предвидени 9000лв, а по ИНВИТРО – 26 000лв.

Припомняме, че обществено обсъждане във връзка с проектобюджетът за 2019 година е днес /14 януари/ от 17,30 часа в Заседателната зала на общинска администрация. Могат да присъстват  граждани, институции и всички желаещи да се запознаят с проекта, както и да отправят своите предложения.

 

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар