Проведе се заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие

02/18/2019 10:52:54
Проведе се заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие

        Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие се проведе в Заседателната зала на Областна администрация – Кюстендил. Заседанието председателства областният управител Виктор Янев.

        На него присъстваха зам. областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар на администрацията Гергана Михайлова и Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“.       

        Сред основните теми на срещата бе обсъждане и съгласуване на предложението на Регионално управление на образованието за държавния план-прием за професионални и профилирани гимназии, както и средните училища на територията на област Кюстендил за учебната 2019 – 2020 година. Доклад пред присъстващите представи инж. Силвия Тонева – старши експерт по професионално образование и обучение към РУО – Кюстендил. Стана ясно, че са утвърдени общо 43 паралелки за учебната 2019 – 2020 г. От тях 25 са професионални и 18 са профилирани. Комисията по заетост съгласува без възражения предложението на Регионалното управление по образованието за Държавния план-прием през 2019 – 2020 г.

        Като точка от дневния ред бе представен и Националният план за действие по заетостта през 2019 г., приет с решение на Министерски съвет. Актуалните програми и мерки по приетия план пред членовете на КС представи Станислава Поповска – директор Дирекция „Регионална служба по заетост“ – гр. Благоевград.

        По време на заседанието се обсъди и дейността на работната група към Комисията по заетост за провеждане на първото за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила. По тази точка доклад представи Юлияна Хаджиева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил.

        На заседанието присъстваха също директорите на гимназии и средни училища от цялата област, както и представители на общинските администрации.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар