И Община Дупница с нарушение на наредбата за общинските жилища

03/13/2019 10:26:44
И Община Дупница с нарушение на наредбата за общинските жилища

Проверка на Върховната административна прокуратура откри десетки сериозни нарушения в наредбите за продажба и наемане на общински жилища.

В общо 175 наредби са били допуснати различни нарушения, сред които допускането в резервни общински жилища да се настаняват кметове,заместник-кметове и кметски наместници.

Според законовата норма в резервните жилища трябва да се настаняват под наем лица, в чиито семействата има социални или здравословни проблеми и такива, чиито жилищата са станали негодни за обитаване. По този начин от общинските съвети са създадени други категории правоимащи лица.

Сред нарушенията е и признаването на право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на собственици на отчуждени от общината имоти до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот.

Открити са и разрешения, изключващи възможността за ползване на общинско жилище на собственици на застрашени от самосрутване имоти са.

От ВАП са установени норми, с които от общинските съвети е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса под формата на режийни разноски при производство за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

При проверките са установени разпоредби, с които кметовете се задължават да внасят предложения в общинските съвети за промяна на предназначението на жилища, когато определени лица желаят да ги закупят.Това обаче би следвало да се извършва поради потребностите на общината, а не според желанието на отделен заявител да придобие определено жилище.

Установени са и разпоредби, с които се дава възможност кметове на общини да овластяват други лица за издаване на наказателни постановления и така да налагат санкции за нарушения.

Описаните нарушения са били установени в действащите наредби в общините Дупница, София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Шумен, Монтана, Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Ямбол, Поморие, Царево, Банско, Казанлък, Нова Загора, Троян, Сандански, Балчик, Шабла, Велинград, Панагюрище, Севлиево и др.

Подадени са 156 протести до административните съдилища, като към настоящия момент 22 от тях са уважени, а по отношение на останалите не са приключили административните производства.

Проверката на ВАП продължава.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар