Съдът в Дупница потвърди глоба от 1500 лева за Общината, наложена от АДФИ

02/07/2017 11:14:00
Съдът в Дупница потвърди глоба от 1500 лева за Общината, наложена от АДФИ

Районен съд Дупница потвърди Наказателно постановление №11-01-2 от 09.04.2015 година издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на на инж. Методи Чимев, кмет на община Дупница е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500лева. Санкцията е за установяване на административно нарушение, касаещо не провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Ремонт на общински пътища и улици в Община Дупница”, по реда на ЗОП, въпреки че са били налице всички законови предпоставки, а вместо това за извършване на ремонтите дейности са сключени три отделни договора на обща стойност 384 681,46 лева без ДДС с един и същ изпълнител. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Кюстендил в 14-дневен срок.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар