Конфискуват изоставени автомобили в Дупница

04/09/2019 15:33:55
Конфискуват изоставени автомобили в Дупница

Започна ежегодната акция по установяване на изоставени превозни средства на територията на община Дупница. Обект на проверки ще бъдат автомобилите на тротоари и улични платна, които не са регистрирани или са видимо в негодно за ползване състояние. Със задачата са ангажирани служители от "Контролно звено" със заповед на Кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев, които установявайки такива возила, съвместно с РУП-Дупница изготвят протокол за техническо състояние, и се поставя предупредителен стикер за премахване от собственика му в срок до 14 дни. След изтичането му, Община Дупница конфискува и репатрира автомобила, като придобитите средства от продажбата постъпват в бюджета на Община Дупница. На установените собственици, но не изпълнили ангажимента си да премахнат от тротоар или улица возилото, се налагат санкции съгласно Закона за управление на отпадъците в размер от 100 до 400 лв и конфискация или заплащане на направените разходи по репатрирането.

Жителите на община Дупница могат да подават сигнали за изоставени автомобили на 0879 523 474.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар