До 11 март се подават заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия и по настоящ адрес в Сапарева баня

02/07/2017 12:42:27
До 11 март се подават заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия и по настоящ адрес  в Сапарева баня

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия в община Сапарева баня е до 11 март 2017 г. Съгласно законовите разпоредби, избирателите с трайни увреждания, които не могат да напускат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Хората с трайни увреждания следва да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец от изборите книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата или представено в деловодството на Общинска администрация - гр. Сапарева баня по постоянния или по настоящия адрес. Към заявлението се прилагат копия от документи на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние.

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
Крайният срок за подаване на заявлението също е до 11 март 2017 г. в деловодството на Общинска администрация - гр. Сапарева баня.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар