Съдят бившия управител на общинската болницата, Росен Тимчев, за безстопанственост и сключване на неизгодна сделка

05/02/2019 09:26:23
Съдят бившия управител на общинската болницата, Росен Тимчев, за безстопанственост и сключване на неизгодна сделка

Окръжна прокуратура – Кюстендил съобщава, че  дава на съд бившия управител на общинската болница,  Росен Тимчеве, който заемаше длъжността с подправена диплома за завършен медицински мениджмънт, за което получи присъда пробация.

Тимчев извършил незаконни транзакции в своя полза за сметка на паричните средства на болницата. Сред тях били покупки от ПОС терминал в чужбина и страната, заплатени нощувки и покупки в чужбина, чиято обща стойност възлиза на 2036,86 лева.

След назначаването му за управител на лечебното заведение, започнал да взема пари от касата на болницата, с разходни ордери и от регистратурата, с разписки под формата на служебни аванси. Сумите, взети по този начин, не били заведени в касовата книга на болницата, липсвали разходно-оправдателни документи - фактури, вносни бележки или фискални бонове. Общият размер на получените от обвиняемия Тимчев служебни аванси за периода от м. март 2016 г. до м. ноември 2016 г. възлиза на 18042,97 лева.

В качеството си на управител на МБАЛ "Св. Иван Рилски" Тимчев сключил договор с мобилен оператор за предоставяне на комуникационни услуги и устройства, въпреки че болницата имала действащ такъв за срок на действие 24 месеца с друг оператор, подписан от самия него по-рано. Като бонус за сключения нов договор, обвиняемият получил девет броя мобилни телефони различни марки - "Айфон 7", "Самсунг Джей 5" и "Нокиа". Седмица по-късно той пожелал да ги върне, като обяснил на служителя в магазина, че болницата не се нуждаела от тях, а имала належащи финансови плащания. Тъй като от страна на мобилния оператор му било обяснено, че срещу телефоните не могат да бъдат дадени пари, същите, със съдействието на акаунт мениджъра, били продадени на трети лица. С приемо-предавателен протокол на обвиняемия Росен Тимчев в качеството му на управител на МБАЛ, била предадена сумата от 5000 лева, която следвало да бъде внесена по сметката на лечебното заведение, но това не било направено. От тези негови действия последвали значителни щети за болницата в размер на 25079,83 лева, което довело до намаляване на финансовото й имущество.

В управляваната от обвиняемия  МБАЛ "Св. Иван Рилски" съществувало отделение по хемодиализа, което поради извършване на строително-монтажни работи, следвало временно да спре дейността си. То било оборудвано с три апарата за хемодиализа и водоочистваща система към тях. Росен Тимчев сключил договор за бартер с търговско дружество "А.Л." ЕООД, с лимит до 12000 лева. Стоките, които МБАЛ следвало до достави са били употребявани диализни апарати, а от своя страна "А.Л." ЕООД се задължавало да почисти улуци и да извърши ремонт и изкърпване на покрив на хирургичен блок.

Същевременно МБАЛ в гр. Троян се нуждаела от подмяна на апарати за хемодиализа и, поради информацията за "предстоящо закриване на отделението в МБАЛ - гр. Дупница", ръководството му отправило запитване към Тимчев  за закупуването на апаратите. Обвиняемият определил цена от по 5000 лева за всеки от тях, която била изгодна за болницата в гр. Троян, предвид че рециклиран такъв струва около 15000 лева. В изпълнение на договор, подписан от управителя на "А.Л." ЕООД (изпълнител на СМР в МБАЛ - гр. Дупница) в качеството му на "продавач", и управителя на МБАЛ - гр. Троян като "купувач", била издадена фактура за продажба на два броя апарати за хемодиализа на обща стойност 10080 лева

Без да има право да се разпорежда с дълготрайни активи без разрешение на принципала, Тимчев продал чрез фирма "А.Л." ЕООД медицинското оборудване от МБАЛ "Св. Иван Рилски" - гр. Дупница на МБАЛ - гр. Троян. Сделката била финансово неизгодна и довела до негативи за управляваната от него болница, което довело до необходимостта за закупуване на нови апарати за по-висока цена.

Предстои наказателното производство срещу бившия управител на многопрофилната болница за активно лечение в гр. Дупница да продължи в съда.

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар