Ще замерват въздуха край ТЕЦ "Бобов дол" една година

05/15/2019 11:22:07
Ще замерват въздуха край ТЕЦ "Бобов дол" една година

Изследване качеството на атмосферния въздух в района на ТЕЦ "Бобов дол" се прави от мобилна лаборатория, разположена пред кметството на най-близкото  населено място - Големо село, съобщават от Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Това ще се прави през цялата година, а второто замерване приключи на 10 май, каза Анелия Дренска, експерт от РИОСВ.

 Изследването са прави във  връзка с получени сигнали в РИОСВ за замърсяване на атмосферния въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“. Качеството на атмосферния въздух ще се проследи през 51 денонощия от годината на 4 пъти. По показатели: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, сероводород, амоняк, фини прахови частици. 

Вече постъпили първите протоколи от измерването за периода 15 – 29 март 2019 г. От представените резултати е видно, че не са отчетени превишения на нормите по изследваните показатели. Второто замерване приключва днес и резултатите ще бъдат ясни след дни. 

Третото и четвъртото замерване ща стане по график на РИОСВ,  4 пъти до края на 2019 г.

Във връзка със сигналите, че от комините на ТЕЦ "Бобов дол" излиза черен дим, то димът е свързан с определени фази от технологичния процес на ТЕЦ-а, когато изпускателните газове се насочват към изпускателно устройство. Такъв режим на работа  е разрешен до 120 часа и при превишаването им РИОСВ предприема административно-наказателни мерки. 

"Ако се направи замерване на въздуха в Дупница може да се окаже, че е по-замърсен отколкото при Мало село", казва пред перотери шефът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов.

Източник:kmeta.bg

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар