ОбС-Дупница прие Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

05/31/2019 14:29:00
ОбС-Дупница прие Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

ОбС-Дупница, на редовно заседание днес, прие Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, предложена от кмета инж.Методи Чимев. Целта на документа е недопускане на сегрегирани училища, паралелки и групи в детските градини. Приемането на Стратегията ще позволи на общината да кандидатства за финансиране по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Допустимите дейности, за които ще се отпускат средства са за безплатен  транспорт в рамките на населеното място и осигуряване на учебни пособия и материали за деца и ученици, включени в процеса на образователна десегрегация, като общината ще се включи с 10% съфинансиране от общия бюджет.

В последните години на демографска криза, икономическа миграция вътре и извън страната доведоха до оформянето в града на сегрегирани образователни институции  като училище „Христаки Павлович“ и двете групи в бившата детска градина „Таушаница“, сега филиал към ДГ „Зора“. Нараства броят на ромските деца и в училищата „Неофит Рилски“ и „Св. Климент Охридски“,  което е предпоставка за вторична сегрегация.

Днес кметът на Дупница сподели, че въпреки  споразумението за равномерно разпределение на децата от малцинствен произход и изготвеното райониране, училищата се опитват да "хитруват", като се оказва и натиск срещу шефа на отдел "Образование".

 

 

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар