Вижте свободните работни места към Бюро по труда-Дупница

08/19/2019 10:52:22
Вижте свободните работни места към Бюро по труда-Дупница

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА

1 склададжия

Владеене на английски  и немски език  ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране

Владеене на английски  и немски език  ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество

Владеене на английски  и немски език  ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление

Владеене на английски  и немски език  ниво B1, обект гр.Панагюрище

1 инженер                                                      

по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор, 3г.стаж, английски език А2, ;MS Office

1 мениджър, проекти

по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен  договор, 3г. стаж, английски език А2, MS Office

2 квалифицирани лица,фармацевтични продукти

по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Безсрочен договор,2 г.стаж, английски език А2, MS Office

3 химици

по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, MS Office

1 учител по български език и литература

Висше образование, обект с.Самораново

1 учител по английски език

Висше образование, обект с.Самораново

1 учител,начален етап I - IV клас

Висше образование, обект с.Самораново

1 инженер,строителен

Висше образование, обект гр.София

1 учител по английски език-144ч./год/

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по музика и изобр. изкуство -72ч./годишно/

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по практическо обучение”Електротехника -366ч./год./

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1  у-л по химия,биология и информационни технологии-      295ч./год./

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по физическо възпитание и спорт -216ч./год./

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по история, география и философия- 288ч./год./

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по математика и физика -306ч./год./

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по руски език- 72ч./год./     

Висше образование, обект гр.Бобов дол

1 у-л по български език и литература- 252ч./год./

Висше образование, обект гр.Бобов дол

3 възпитатели

Висше образование, обект с.Дрен, общ. Радомир

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 МЕСТА

1 лаборант

 по чл.38, ал.1 от ЗХУ, Срочен договор,3 г.стаж, английски език А2, Ms office

1 склададжия

Владеене на английски  и немски език  ниво B2, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 служител, отдел планиране

Владеене на английски  и немски език  ниво B1, опит с ERP/SAP обект гр.Панагюрище

1 контрольор, качество

Владеене на английски  и немски език  ниво B1, MS OFFICE,обект гр.Панагюрище

1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление

Владеене на английски  и немски език  ниво B1, обект гр.Панагюрище

2 матричари                                                   

 

Средно образование, обект гр.Панагюрище

3 машинни оператори, машина за леене

Средно, основно образование, обект гр.Панагюрище

2 общи работници

Средно, основно образование

1 заварчик /МИГ-МАГ/

Средно,основно образование

1 бояджия, прахово боядисване

Средно,основно образование

5 шлосери

Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

5 мотокаристи

Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

4 заварчици

Средно, основно образование, обекти гр.Кюстендил и гр.Радомир

1 патрул,служби за сигурност

Средно образование

1 шивач

Средно образование

1 работник, спомагателни шивашки дейности

Средно образование

20 общи работници, промишленост

Основно образование, обект – София,с.Казичене

16 работник, строителството

Средно и по-ниско образование

1 работник, товаро-разтоварна дейност

Средно, основно образование

2 готвачи

Средно образование /преквалификация-готвач/

1 помощник-готвач

Средно образование

2 сервитьори

Средно образование

2 работници,повърхностна обработка на дърво

Средно и по-ниско образование

2 помощник-готвачи

Средно образование

6 продавач-консултанти

Средно образование

7 опаковачи

Основно образование

Общо 371 СРМ

10 сервитьори-бар и ресторонт

Средно образование, обект Австрия

10 готвачи

Средно образование, обект Австрия

100 сервитьори-бар и ресторонт

Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа 

50 рецепционисти

Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа 

100 камериери

Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа 

100 готвачи

Средно образование, обект Речни круизни кораби в Европа 

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 продавач-консултанти

Средно образование

1 работник, кухня                                          

Срочен договор

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

3 монтажници, изделия от кожа

Средно и по-ниско образование

8 машинни оператори, шиене

Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори, обувно производство

Основно образование

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема Младежка заетост”

  2 продавачи, павилион-обучение                                                                 Срочен договор

  1 работник, зареждане на рафтове-обучение                                                 Срочен договор

  1 продавач-консултант-обучение                            обект с. Блатино               Срочен договор

  1 супервайзър, магазин-обучение                                                                Срочен доогвор

  1 мънчардайзер, продажби-обучение                                                            Срочен доогвор

  3 продавач-консултанти-обучение                                                                Срочен договор

  2 сервитьор-обучение                                           обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  1 сервизен техник-обучение                                                                       Срочен договор

  10 продавач-консултанти-обучение                        обект гр.Благоевград        Срочен договор

  1 технически сътрудник-стажуване                         обект гр.Благоевград        Срочен договор

  1 технически сътрудник-обучение                                                                Срочен договор

  1 работник, товаро-разтоварна дейност                                               Срочен договор

  2 куриери – обучение                                                                                 Срочен договор

  2 готвачи – обучение                                                                                 Срочен договор

  2 сервитьори – обучение                                                                             Срочен договор

  1 монтажник, мебели – обучение                                                                 Срочен договор

                                 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

                               ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „ЗОХТУ”

  1 технически секретар                                                                                Срочен договор

             ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

 

               ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II

  1 брокер, финанси                                               обект с.Джерман                   Срочен договор

 

            ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, Проект ”Работа”

  2 камериери/камериерки, хотел                             обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  1 пласьор, стоки                                                                                        Срочен договор

  1 продавач-консултант                                                                              Срочен договор

  1 работник,поддръжка                                          обект гр.Сапарева баня     Срочен договор

  2 монтьори, ремонт на машини и оборудване обект    с.Мурсалево                   Срочен договор

  1 продавач-консултант                                                                              Срочен договор

 

                          Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

АМ консулт и трейд ООД - арматуристи и кофражисти за строителни обекти на територията на страната и ЕС.

Германия - специалисти в тексилната промишленост-оферти №   491374;491373;491395;491394;491393;491391;491390;491388;191386;491385;491382;491381;491379;491376

Германия-шофьори на камиони, мотокаристи, и специалисти склад и логистика- оферти №491399;491398;491397

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102 и 103.

Общи работници/хотелско домакинство-вале/;Камериери-общи части;Помощник-сервитьори; отговорници мини бар;Камериери парк и басейни;Помощник-готвачи;Камериер/ки перално стопанство;Работници, кухня-миячи;Сервитьори;Готвачи Златни пясъци       Сезонна заетост

                                                                                                                                               

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар