Kметът Чимев поиска да бъде осигурена мобилна лаборатория за измерване качеството на въздуха

01/13/2020 11:59:22
Kметът Чимев поиска да бъде осигурена мобилна лаборатория за измерване качеството на въздуха

Във връзка с писмо на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев от 20.12.2019 година до РИОСВ-Перник с искане на данни за нивата на ФПЧ на 19.12.2019 година, общината е получила следният отговор от институцията:
"Най-близко разположената до град Дупница станция за измерване качеството на атмосферния въздух (КАВ) се намира в гр.Перник, където са разположени: 1 бр.автоматична измервателна станция (АИС) - Център в централна градска част и 1 бр. ръчен пункт в кв.Църква.
Съгласно данните от АИС-Център за 19.12.2019 год. по показател ФПЧ е отчетена стойност от 106,82 мгк/м3, т.е. превишение 2,1 пъти над нормата от 50 мкг/м3. Превишения по показатели SO2, NO2 и CO не са отчетени. Данните от пункт Църква не са обработени и не са налични в РИОСВ-Перник.
Отчетените стойности от горецитираните пунктове отчитат КАВ в гр.Перник и не са представителни за гр.Дупница.
Данни в реално време от всички АИС, разположени на територията на страната се публикуват на страницата на ИАОС чрез Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време."
 
В тази връзка, със свое писмо до ИАОС, кметът на Община Дупница ще поиска да бъде осигурена мобилна лаборатория, която да направи замерванията на място в Дупница по няколко компоненти.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар