Главният прокурор Гешев предложи дупничанка за свой заместник

01/21/2020 10:19:27
Главният прокурор Гешев предложи дупничанка за свой заместник

Главният прокурор Иван Гешев отправи предложение до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на г-жа Красимира Алексиева Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България. 
Г-жа Красимира Алексиева Филипова е дъщеря на екскмета на Дупница- Алекси Тасев. Тя е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1999 г. и е правоспособен юрист от 10.03.2000 г. Притежава богат професионален и административен опит, придобит в продължение на повече от 20 години юридически стаж не само в органите на Съдебната власт. Заемала е последователно следните длъжности: - съдебен кандидат в Окръжен съд – София от 08.02.1999 г. до 08.02.2000 г. - експерт – юрист в Областна администрация – Софийска област от 08.02.2000 г. до 11.06.2001 г. - младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2001 г. до 11.06.2003 г. - прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2003 г. до 01.08.2003 г. - прокурор в Районна прокуратура – Костинброд от 01.08.2003 г. до 28.07.2006 г. - заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд от 28.07.2006 г. до 10.03.2010 г. - и. ф. административен ръководител на РП – Костинброд от 10.03.2010 г. до 15.07.2010 г. - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София от 15.07.2010 г. до 02.01.2014 г. - заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София от 02.01.2014 г. до 06.01.2016г. и от 27.01.2017 г. до 01.11.2019 г. - заместник министър на правосъдието от 06.01.2016 г. до 27.01.2017 г. - прокурор във Върховна касационна прокуратура от 01.11.2019 г. и към настоящия момент. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/07.03.2018 г. прокурор Красимира Филипова е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация, приета с решение на ВСС по протокол № 46 от 16.10.2014 г., ѝ е определена положителна комплексна оценка „много добра“. Със заповеди на главния прокурор от 19.09.2017 г. и 03.12.2019 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“. Притежава значителен професионален опит като прокурор, преминал последователно през всички нива в структурите на Прокуратурата. Към момента г-жа Красимира Алексиева Филипова е прокурор в отдел „Съдебен” на Върховна касационна прокуратура. Тя има значителен административен опит, придобит като заместник районен прокурор на РП- Костинброд, заместник на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-София, заместник на административния ръководител – апелативен прокурор на АП София и заместник на министъра на правосъдието в период на активни организационни и законодателни промени, свързани с дейността на Прокуратурата и Висши съдебен съвет.
 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар