Отвориха офертите на фирмите, кандидатстващи за рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница

05/11/2020 09:37:28
Отвориха офертите на фирмите, кандидатстващи за рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница

Ценовите оферти на обществената поръчка за рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница бе отворена на открито заседание. Комисия с председател зам.кметът Крум Милев в присъствието на представители на участници, обявиха предложените цени по трите обособените позиции - ремонт на уличната мрежа в града, селата и по общинската четвъртокласна пътна мрежа. Общата им прогнозна стойност е 2 500 000 лв., а срока на договора, който ще бъде сключен с избраните фирми е за 3 години. За кърпене на дупките за този период са заложени 1 750 000 лв. за града, за селата – 600 000 лв. , за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа - 150 000 лв.

4-и фирми участват по първите две позиции, като предложените стойности от тях са както следва: "Инфракорект Строй" 92 лв за градската улична мрежа и 168 лв за селската, "Щрабаг" са съответно 103,72 лв и 208,31 лв, "Мегаинвест Холд" - 223,70 лв на 591,30 лв и "Благоустройствени строежи" с предложения от 90,90 лв на 166,40 лв без ДДС. За видовете дейности фирмите дават единични цени за всяка, а общата цена е сбора от единичните, като за всяка позиция са различни.

Комисията ще се произнесе в срок с решението си.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар