Осигуряват равен достъп до качествено образование за 68 ученици от Дупница

10/26/2020 15:04:41
Осигуряват равен достъп до качествено образование за 68 ученици от Дупница

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев подписа с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства договор за финансиране на проект „Осигуряване на равен достъп до качествено образование за деца и ученици от сегрегирани квартали в приемни училища и продължаване на процеса на образователна десегрегация в град Дупница“. Проектът е на стойност 36 269,25 лв.
Основните цели на проекта са достъп до качествено образование за всички ученици, реализирано в мултикултурна среда чрез намаляване на сегрегираните паралелки в училищата, недопускане обособяването на сегрегирани училища в град Дупница, намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини на ромските деца, както и намаляване броя на отпадналите от образователната система ромски деца.

Целевата група по проекта са деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от ромски произход, живеещи в обособени квартали, и техните родители. Преки участници в проектното предложение са 68 (шестдесет и осем) ученици за предстоящата учебна година, както и трима образователни медиатори.

Настоящият проект ще продължи усилията на местната власт да реши проблема и да обезпечи разпределянето на ромските деца до всички училища в града през цялата учебна година. Определени са две транспортни линии, които да осигурят автобусен превоз от кварталите с ромско население до трите приемни училища – СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и ОУ „Евлоги Георгиев“ през учебно време. Тъй като част от учениците са на целодневна организация на учебния ден, са заложени по три курса на ден.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар