Съветниците от ПП „Глас Народен“ с предложения към бюджет 2021

12/18/2020 10:53:37
Съветниците от ПП „Глас Народен“ с предложения към бюджет 2021

Съветниците от ПП „Глас Народен“ входираха  5 предложения  за включване в бюджета на община Дупница за 2021 година.  Те считат, че в година на пандемия и тежки ограничения трябва да се прояви изключителна отговорност при съставянето и изпълнението на бюджета, като предлагат да се създаде фонд със сума в размер от  100 000.00 (сто хиляди) лева, който да бъде използван целево за извънредни, непредвидени разходи, свързани с пандемична обстановка или за бедствия и аварии.

Съветниците предлагат още да не се залага в приходната част изплащане на дивидент от “ ГУМ – Дупница“ ЕООД в условията на пандемия, за да може загубите на приходи да не нарушават финансовата му стабилност.

Те считат, че е от изключителна важност  да се  предвиди мярка за намаляване на такса смет на икономически субекти, засегнати от ограниченията, свързани с пандемията, която да бъде отразена в бюджета.

Сред предложенията е и заделянето на  средства за проучване на терен и проектиране на тренировъчна спортна зала. Съветниците от ПП „Глас Народен“ се обосновават с факта , че в момента част от спортните школи са принудени да тренират в неудобно за децата време и не могат да развиват достатъчно ефективно дейността си, заради големия им брой и спецификата на оборудването.

В писменото предложение за включване в бюджета за 2021 година е заложен ремонт на тротоара на ул,, Патриарх Евтимий” от № 139 до  № 151, от двете страни. Както е известно, това е участък, намиращ до бейзболното игрище, от където минава целият пешеходен поток към парк „Рила“. От едната страна тротоар изцяло липсва, а от другата е разрушен.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар