Община Дупница отчита ръст на постъпленията от местни данъци и такси

04/06/2017 13:41:12
Община Дупница отчита ръст на постъпленията от местни данъци и такси

1 431 004,19 лева са събраните средства от данъци и такси за първото тримесечие на тази година. За сравнение, през миналата за същия период от време, приходите са 1 286 371 лева. Увеличение в приходната част има по абсолютни всички пера. От данък недвижими имоти са влезли 190 138,45 лв (през 2016 са 182 641 лв). От данък МПС са постъпили 488 721,23 лева (485 228 лв през 2016), от такса битови отпадъци сумата е нараснала от 578 126 лева през 2016 година до 660 818,62 лева за първото тримесечие. Процентно, най-голям скок се забелязва в перото "патентен данък". За първото тримесечие на миналата година са платени 37 536 лева, а през тази сумата е 88 186,52 лева. Този ръст се дължи на данъка за таксиметров превоз, който е 51 625 лева и е събран на 100 процента.
С близо 300 лева са се повишили постъпленията от таксата за куче. През 2016 година, са платени 697 лева, а сега те са 961,93 лева. Наблюдава се запазване на тенденцията за увеличаване броя на туристите в града. За първото тримесечие на 2016 са влезли 2 143 лева, а сега сумата е 2 177,74 лева.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар